CV og personprofil på partnerne

Uwe Birkkjær, Founder/Partner

Jeg har ledelseserfaring fra danske og internationale fødevarevirksomheder. Min erfaring spænder fra marketing og faglig funktionsledelse til roller som administrerende direktør og som bestyrelsesformand/-medlem. Som ansvarlig for virksomhedsdrift på tværs af landegrænser og forretningskulturer har jeg opbygget en stor indsigt i, hvordan man udvikler og optimerer forretningsmodeller, gearer organisationer og både sælger og køber virksomheder.

Jeg kender udfordringerne i virksomhedernes forskellige livstadier. Jeg har arbejdet i en start-up virksomhed med få medarbejdere; jeg har ledet etablerede virksomheder, der agerer i et mættet marked; og jeg har været ansvarlig for virksomheder der skal udvikle og tilpasse sig vækstmarkeder.

Min evne til at sammensætte de rette mennesker med de nødvendige kompetencer til at løfte opgaven er nøglen til mine resultater. Derudover er jeg stærk til at skabe fremdrift og lede processer med forskellige faglige kompetencer og personligheder. Denne viden har jeg i de senere år anvendt til at etablere og lede professionelle Advisory Boards i forskellige brancher.

Søren Dolriis, Partner

Min faglige og personlige baggrund er meget bredt funderet: Ejer, leder, fagekspert, rådgiver, konsulent. Jeg har gennem min karriere stor erfaring med at skabe teamenergi og sammenarbejde mellem vidt forskellige faggrupper og subkulturer.

I min konsulentfunktions fokus på store virksomheders forandringsprojekter har jeg gennem de sidste 20 år opnået stor erfaring i at navigere imellem de forskellige stakeholdere, samtidigt med at holde fast i virksomhedens overordnede mål. I disse processer har jeg også medvirket til at min direkte opdragsgiver (typisk funktionschefen) kom styrket gennem en succesfuld implementeringsproces, og ofte opnåede jeg en uformel status som upartisk, uformel ”wingman” til funktionschefen. Samarbejdet var typisk forankret rundt om funktionschefens task-force, med jævnlige samspil med virksomhedens øverste ledelse. Min funktion omfattede det overordnede projektledelseansvar, hvorfor det ligger mig naturligt at være ”tovholder” i langstrakte processer.

Samarbejdet overlappede endvidere ofte med dygtige konsulenter fra de store konsulenthuse. Deres indgreb var dog oftest fokuseret på analysefasen og udviklingen af den overordnede strategi, hvorefter vi kom i indgreb med at accelerere implementeringen.

Kunderne i Syntase var dommineret store dansk basserede, globale virksomheder som Vestas, ISS, Ørsted, Carlsberg, Novo og store danske virksomheder som f.eks. Jyske Bank. Forandringsprojekterne handlede om forretningskritiske projekter som f.eks. SAP -implementering, børsnotering, digitalisering, global re-branding, ny salgsorganisering og forskellige kultur-fusions-projekter. Jeg har via disse mange projekter opnået et godt blik for hurtigt at forstå kompleksitet, faldgrubber og muligheder. Og jeg fået en god øvelse i at UNDGÅ at projekter går i selvsving, med tab af fokus på virksomhedens overordnede mål.