BIRKKJÆR ExperienceBoards

 

How do we secure value creation?


1. Challenge and Definition

 • Syncronisation of task complexity. Purpose, Goals and Milestones ( step process depending of complexity++ )
 • Mapping of Resources
 • Mapping of Internal and External Stakeholders

2. Profiling and Recruitment

 • Composition of ExperienceBoard
 • Competence Profile
 • Headhunting of ExperienceBoard members. Selection of Board members. MBTI process ++

3. Boardmember Selection

 • Personal Interview by function manager
 • Selection and Group Forming
 • NDA and Fee

4. OnBoarding, ExperienceBoard

 • Relationship, trust and motivation
 • Reconcile Expectations, success criteria
 • Draft for Agenda

5. Performance phase (1-3 years)

 • Driving the ExperienceBoard seen from the Functions Managers perspective. Ensuring progress and value creation and maximizing out put from the ExperienceBoard. Follow up and Board adjustments.
 • Anchor and Wingman. Ensure team-Impact. Advice and planning
 • Handling of unplaned dynamic Board-Actions. Integration of Experts, etc.

6. ExperienceBoard Results

 • Regular Evaluation
 • Replacement and/or Addition of Competences
 • Advice/Tools for Improvement

Hvorfor?

Store virksomheder har ofte en høj kompleksitet i deres ledelse, organisering, processer og forandringsprojekter. Meget er på spil. Mange stakeholders, interne som eksterne. Funktionschefen, der bliver sat som ansvarlig for et givent forandringsprojekt, er ofte meget alene. Ingen interne peers med projekt-relevans, og ofte er funktionschefen uden konkret erfaring i den forestående forandring. Ikke alle IT-chefer har siddet for bordenden i en SAP-implementering. Ikke alle salgschefer har personligt været ansvarlig for at bygge et salgsselskab op i Indien. Projekterne er ofte store og vil løbe i flere år, og oftest skal de klares på toppen af et betydeligt arbejdspres.

Hvad?

Vi tilbyder at opbygge og drive et ExperienceBoard hvor dygtige peers fra andre relevante virksomheder byder ind med deres praktiske, konkrete og meget personlige erfaring.

Hvordan?

Vi afdækker kompleksiteten i udfordringen sammen med funktionschefen (og evt. en mindre gruppe). Vi finder frem til kompetencekrav og personprofil på de ønskede ExperienceBoard kandidater. Vi onboarder disse og faciliterer ExperiencBoard møderne og samler op på processerne. Og endelig følger vi op på eventuelle udskiftningsbehov i ExperienceBoard deltagere, og på om den samlede værdi der skabes lever op til forventningerne. (se ”leverancemodel”)

Referencer


Roald Jacobsen / Tidl. Group SVP Vestas Wind Systems, bestyrelsesarbejde

“Søren har altid haft et skarpt øje på muligheder og forhindringer, når strategier skal bringes til live internt i organisationen. Det være sig organisations-kultur, organisering og strategiens mere konkrete konsekvenser. Søren har været tæt på Vestas organisationen i flere ”livsfaser” og har støttet mig personligt med at få ambitioner til at flyve, og få sammmenhængskraft til at blive konkret. Søren har i de mange processer skabt en tæt relation til top- og mellemledere og har været anerkendt som en god sparringpartner”.


Nico Schou / Tidl. CEO, CFO, COO og Business Advisor

“Jeg har haft hyppig kontakt og samarbejde med Søren igennem 15 år i selskabet Syntase A/S, hvor jeg overvejende har fungeret som bestyrelsesformand. Søren har igennem hele perioden succesfuldt solgt og deltaget i leverancen af langvarige strategi implementerings projekter til ikke mindst en række store multinationale selskaber. Det har givet Søren en mængde unikke indsigter og erfaringer, som – sammen med hans altid rolige, spørgende og empatiske tilgang – kvalificerer ham som sparringpartner, f.eks. når ledere i den type virksomheder har brug for at analysere deres personlige muligheder”.
Nico Schou, tidligere bestyrelsesformand i Syntase A/S.


Hans Peter Knudsen / Danfoss, Group HR Director, Group Procurement

”Søren har et ganske dybt kendskab lederes roller, funktion og dynamik i store organisationer, og jeg har personligt haft mange gode samtaler med Søren gennem de sidste 10 år. For virksomhederne er mentor-begrebet knyttet til det at ekspandere og aktivere sit netværk i virksomheden. Bestemt ikke uvæsentligt for en leder. Executive Mentoring har en måske endnu dybere og vigtigere rolle, der handler om at skabe et trygt og effektiv rum for helt personlige temaer, når det gælder om at komme til at performe optimalt. Her kan Søren være en rigtig god samtalepartner…”

Send en kort besked og jeg kontakter dig